Bygg en vinkällare till din vinsamling

Vinkällare – Allt du behöver veta

Om du har ett stort vinintresse är en vinkällare bland de roligaste projekten du kan ge dig på. Dina viner får en optimal lagringsmiljö samtidigt som du själv får ett vackert och trevligt rum där du har gott om plats för att organisera och njuta av dina bästa viner. Att bygga en vinkällare är emellertid ett projekt som kräver sin planering och förberedelse, vilket vi ska göra vårt bästa för att förbereda dig på i denna artikel.

När du väl har tagit beslutet att du vill ha en vinkällare har du ett första stort val att göra; Ska du bygga vinkällaren själv eller ska du låta en extern aktör bygga åt dig? Om man är praktiskt lagd så finns det såklart en mängd aktörer som man ta till hjälp av för att inte behöva lyfta ett finger själv (googla eller kontakta oss för tips), och om man är händigt lagt blir det ett roligt och ekonomiskt projekt att bygga själv. Oavsett så hoppas vi att denna guiden är till hjälp för att du ska kunna ta nästa steg i ditt projekt.

Denna artikel är upplagd i fem avsnitt, vilka är:

Det är såklart även värt att fundera på fundera på om det är just en vinkällare du ska ha, eller om du istället ska satsa på ett Vinlagringsskåp vilket kan vara väl värt att fundera på en extra gång innan du sätter igång ditt vinkällarprojekt.

 

1. Varför ska man ha en vinkällare?

Om man är vinintresserad så behövs det egentligen ingen vidare motivering till denna fråga, men framför allt är såklart syftet med vinkällaren att vinet ska må bra, och därför ska vi börja med att gå igenom grunderna i vinlagring, då detta ligger till grund för hur vinkällaren bör byggas.

Det finns fem grundläggande komponenter som ska vara uppfyllda för att vin ska lagras gynnsamt:

Om vinet får lagras i dessa förutsättningar kommer det att ha sin mest optimala mognadsprocess, och därför kommer vinkällaren att byggas för att uppfylla dessa kriterier. Den första steget i processen blir att hitta en lämplig plats.

 

2. Var ska man ha en vinkällare?

Att hitta en lämpligt plats en vinkällare är såklart helt avhängt på dina förutsättningar. Om du bygger ett nytt hus kan du välja och vraka, medan de flesta står i situationen att man ska riva ut en garderob, bygga om förrådet eller liknande.

I praktiken handlar det ofta om att hitta en kompromiss mellan att få helt optimala förutsättningar för vinet och att du ska hitta en lösning som passar. Att ha sin vinkällare under trappan kan t.ex. vara väldigt snyggt men eftersom folk går i trappan så är det givetvis inte optimalt ur vibrationssynpunkt. Där får man helt enkelt komma överens med sig själv om vad man tycker är viktigast.

Precis som namnet vinkällare antyder så är ofta en källare ett väldigt bra alternativ då källare brukar vara svala och ljusskyddade i sin natur. Men tänk gärna brett när du funderar på var vinkällaren kan förläggas. Vissa är så kreativa att de bygger om en gammal bastu till vinkällare, då får man nämligen mycket av förarbetet gratis. Bara fantasin sätter gränserna.

Oavsett vilket rum du väljer så finns det framför allt två faktorer som du kommer behöva ta hänsyn till när du väljer rum:

 1. Att det finns möjlighet till frånluft. Längre ner i denna guide kommer vi att gå igenom de olika komponenterna som behövs i en vinkällare, och hjärtat av komponenter är kylaggregatet. När aggregatet kyler måste det ha någonstans där det kan trycka ut den varma luft som “blir över”. Utomhus är utmärkt, men ett stort rum bredvid fungerar också bra. Ett litet rum såsom en garderob eller städskrubb är inte att rekommendera, då det lilla utrymmet kommer bli väldigt varmt snabbt, vilket hämmar kylaggregatets funktion.
 2. Att det finns elektricitet. Aggregatet drivs av elektricitet och därför är det således ett måste. Du kommer troligen även att vilja ha ljus i din vinkällare.

Ovan faktorer kan betraktas som de enda måstena. Sedan kommer du att spara in en del driftskostnader om du placerar din vinkällare på en plats som mestadels är runt 12 grader naturligt, men det är snarare ett önskemål än krav.

3. Hur stor ska en vinkällare vara?

Du bör såklart alltid utgå från den plats du har att tillgå, men det finns några olika faktorer att tänka på för att hitta din optimala storlek. Om du har förmånen att helt själv bestämma storleken så är tipset att designa vinkällaren utefter åtminstone en dubbelt så stor vinsamling som du har idag. Ditt vinintresse kommer säkerligen inte att minska efter att du har fått en vinkällare, och då är det trevligt att ha plats.

I andra ändan av storleks aspekten är att en stor vinkällare blir mer omfattande att ta hand om. Det behövs större aggregat och bättre ventilation för att kunna säkerställa en jämn temperatur. Förutom själva byggnationen så uppkommer såklart även en driftskostnad i form av el, vilken dock kan betraktas som relativt låg i sammanhanget.

Att översätta detta i siffror är svårt då varje vinkällare är unik. Men väldigt övergripande skulle man kunna säga att man behöver minst 3 kvadratmeter för att kunna ha en samling på 500 flaskor. Vill du istället ha 1500 flaskor behöver du komma upp i ungefär 10 kvm. Ta dessa siffror som väldigt övergripande riktlinjer då ekvationen givetvis är mycket svårare än så i verkligheten. T.ex. så är mängden väggyta mycket viktigare än mängden golvyta, och sättet du inreder på kommer även den att vara avgörande för hur många flaskor du får plats med.

4. Hur bygger man en vinkällare?

Vi kommer inte att gå in exakt på hur ett bygge kan gå till, men däremot ska vi lista de steg som man behöver gå igenom från start till mål.

 1. Tänk igenom hela projektet från start till mål, och välj rum. Eftersom du läser denna texten så är du uppenbarligen halvvägs igenom, men det kan vara värt att nämna en extra gång att planering och förberedelse kommer förbättra slutresultatet av ditt projekt avsevärt. Att mäta temperaturen i rummet (tänk även på svängningar mellan sommar och vinter) ger dig ledtrådar i hur tungt aggregat du behöver.
 2. Isolera rummet, både för fukt och kyla. Hur mycket eller lite du behöver isolera beror mycket på dina förutsättningar i övrigt. Just isolering skulle kunna ha en helt egen artikel och det finns många åsikter om hur isolering görs bäst, men i denna artikeln väljer vi att inte gå djupare in på isoleringen utan istället fokusera på de övergripande aspekterna.
 3. Gör plats för aggregat. Dra ledningar för el och ljus.
 4. Sätt dit den inredning som du har tänkt ha i form av vinställ. Här är möjligheterna av kombinationer stora och vi kommer gå igenom detta mer i detalj i nästa stycke.
 

5. Vilka komponenter behövs i en vinkällare?

En vinkällare består egentligen bara av ett fåtal antal komponenter, och vi börjar med den mest centrala, nämligen kylaggregatet.

Kylaggregat

Grundprincipen för ett kylaggregat till en vinkällare densamma som alla andra typer av kylanläggningar såsom kylskåp, luftkonditionerare eller värmeväxlare, dvs att man kyler en plats genom att transportera värme till en annan plats. Konstruktionen för specialiserat vinkällaraggregat (till skillnad från en vanlig air condition) är därutöver optimerad för att så effektivt som möjligt kunna hålla en temperatur på 10 grader utan att torka ut luften för mycket. Just luftfuktigheten är en viktig parameter i en vinkällare (den ska vara mellan 50 och 80 %) så kontrollera att det aggregat du väljer även kan hantera fuktighet. Det finns i huvudsak två typer av kylaggregat man kan välja på: Väggenomgående kylaggregat eller Splitsystem. There are basically two types of coolers to choose between: Through-the-wall cooler or split system.

Den stora skillnaden på de två systemen är att i ett ventilerat system så står själva kylaggregatet någon annanstans och sedan förs själva luften in i rummet genom ventilationsrör. Detta fungerar alltså enligt samma princip som en central luftkonditionering i ett hus. Fördelen för din vinkällare är att du inte behöver något aggregat alls i själva vinkällaren, utan endast ett luftinblås, men installationen är betydligt krångligare och driften är mer energikrävande.

I ett icke-ventilbaserat system så placeras kylaggregatet inne i vinkylen, och således behöver man inte bygga några ventilationsrör utan den varma och den kalla delen av aggregatet knyts samman av kylmedierör, vilka är betydligt mindre än ventilationsrör. Detta är betydligt enklare enklare, så enda anledningen till att välja ventilerade system är att man minskar ljudet något sant att man slipper undan en estetisk påverkan i form av att ha kylenheten i själva vinkällaren.

Split system

Grundprincipen för ett splitsystem är detsamma som för ett väggenomgående kylaggregat, men skillnaden är att man har delat upp aggregatet i två delar. En evaporatordel som ger ifrån sig kall luft och en kondensordel som i sin tur ger ifrån sig varm luft, vilka sedan knyts samman med rör där kylmediet går. Den kalla delen sätter du i vinkällaren, den varma delen sätter du där du vill ha din frånluft, och sedan dras rör däremellan. (Detta är alltså väldigt likt hur en värmeväxlare fungerar.) Ett splitsystem är en lösning som är bra om du t.ex. inte har något direkt bredvidliggande rum dit du vill ha frånluften. Ett tvådelat kylsystem har även fördelen i att det minskar ljudet och vibrationerna i själva vinkällaren, eftersom insatsen med kompressor står i ett helt annat rum. På minussidan är att ett sådant system är väsentligt mycket dyrare än ett enkelt kylaggregat.

Splitsystemen kan i sin tur delas upp två typer av splitsystem, nämligen ventilerade system (på engelska: ducted) eller icke-ventilations-baserade system (på engelska: ductless).

Väggenomgående kylaggregat

Detta är den enklaste och billigaste lösning av kylaggregat, och därför även den lösning som de flesta använder. Det är helt enkelt ett kylaggregat som man sätter i väggen, så att ena sidan går in i vinkällaren och andra sidan ut mot det rum utanför dit du vill förflytta den varma luften. Aggregatet kommer att generera kyla in i vinkällaren, och motsvarande mängd värme till utsidan.

Det finns aggregat för olika storlek av vinkällare, där tillverkaren ofta anger hur många kvadratmeter som aggregatet kan kyla. Tänk på att isoleringen i din vinkällare kommer att vara avgörande på hur mycket kylaggregatet behöver jobba, du kan spara mycket energi på att ha ett välisolerat rum.

Dörr

Valet av dörr bör inte underskattas, framförallt då det kan bli ett stort energispill om du väljer fel dörr. Likväl som att väggar, golv och tak behöver isoleras så behöver nämligen dörren isoleras för att den inte ska läcka för mycket värme. Vanliga dörrar för inomhusbruk är generellt sett inte välisolerade, medan vanliga dörrar för utomhusbruk generellt sett är det. Det finns även speciella dörrar gjorda för vinkällare, vilka kan vara mer estetiskt tilltalande än en vanlig ytterdörr, även om de funktionsmässigt ofta har liknande egenskaper som en ytterdörr.

Vinställ

Vinställen är grunden i själva inredningen av vinkällaren och är naturligtvis centrala både av funktionella och utseendemässiga skäl. Möjligheterna för hur du inreder din vinkällare är praktiskt taget oändliga, men ditt första beslut blir huruvida du vill gå med en billigare och mer standardiserad lösning eller en dyrare custom made -lösning. En specialbyggd lösning (vilket alltså innebär att en snickare bygger från grunden) är såklart väsentligt dyrare men ger dig ett utseende precis såsom du vill ha det.

Om du istället väljer att köpa färdiga moduler finns det en uppsjö av tillverkare att välja mellan. Det finns i huvudsak tre olika typer av vinställ som är vanliga i en vinkällare:

Kryssformade moduler

Denna modul beskrivs bäst av att det är en liggande låda med ett kryss i sig. På så sätt kan flaskor läggas på varandra i de fack som uppstår. Många tycker att detta är en snygg lösning och man får plats med relativt många flaskor. Nackdelen är såklart att det är svårare att ta fram en enskild flaska. (Det finns krysslösningar där facken är olika stora, och faktiskt även ända ner till kryss där varje flaska har ett eget fack.)

Individuell stapling

Varje vinflaska har sitt egna fack. Fördelen med detta är såklart enkelheten i att enkelt kunna ta ut en flaska. Nackdelarna är att det är inte är det mest platseffektiva och att flaskor är olika stora. I slutändan brukar en vinkällare ha många fack av denna typen.

Lådförvaring

Lådförvaring innebär fack eller hyllor där du kan lagra viner i sina vinlådor, vilket såklart är optimalt om du vill behålla själva lådorna.

Vanligtvis är en mix av olika moduler det som blir snyggast och mest effektivt i en vinkällare, och genom att göra en bildsökning på google får man massvis med inspiration.

Några andra punkter som är värda att tänka på när det kommer till just vinställ:

 • Vilket träslag ska jag använda? Det viktigaste är att träet du använder inte möglar eller avger lukt. Vanliga material för vinställ är t.ex. ek eller furu, medan mer exklusiva ställ görs av t.ex. mahogany eller valnöt.
 • Tänk på att det är en ordentlig skillnad på storlek mellan olika typer av flaskor. Välj därför gärna lite olika typer av förvaringsmoduler. De flesta typer av flaskor, även champagne (inte magnusflaskor) klarar sig på hål som är 10 cm, varvid detta är ett bra riktvärde.

Sist men inte minst...

Behöver man följa alla dessa tips till punkt och pricka?

Nä givetvis behöver man inte det, det viktigaste är att du får en lösning du är nöjd med. Kanske är din plats begränsad, kanske prioriterar du att kunna se dina flaskor över att de skyddas helt från solljus och kanske vill du inte ens investera i ett kylaggregat. Du bestämmer såklart själv vad som passar dig, och skulle du ha några frågor, synpunkter eller funderingar är du såklart mer än välkommen att kontakta oss.

Designtips

 • Många vinkylar blir snygga av att ha naturliga material. Tänk sten, tegel och trä. Ibland kan du även få in en växt, några vintillbehör eller tavlor för att förhöja känslan.
 • Ett kylaggregat är ofta inte jättesnyggt, så om du kan dölja det i konstruktionen är det önskvärt. Givetvis är prio ett att det sitter på ett funktionellt ställe.
 • Ljussättning kan förhöja upplevelsen av en vinkällare drastiskt. Dimbara spottar på rätt ställe kommer att göra underverk för din vinkällare.

Allmänna tips:

 • Tänk på att ditt vin är stöldbegärligt. Det finns dörrar med lås, men beroende på placeringen av vinkällaren så kan det finnas andra sätt att komma in, såsom fönster.
 • Allt vin lagras i samma temperatur. Men om du vill ha några flaskor redo i serveringstemperatur kan du komplettera med en mindre 2-zons vinkyl som du har i köket.
 • Och allra sist, glöm inte att även dricka ditt vin! Lagring är resan, att dricka upp det är målet!