Vinlagring – Vad är viktigt?

Om du har köpt fina viner som du älskar så vill du såklart förvara dem på bästa vis, så att de når toppen av sin potential när du ska njuta av dem. Vi ska därför gå igenom den grundläggande teorin bakom vad som är viktigt när man lagrar vin. För mer praktiska tips om hur man åstadkommer en gynnsam lagringsmiljö rekommenderar vi att du läser artikeln om hur man bygger en vinkällare.

Grunden i vinlagring kallar vi för de fem gyllene reglerna för vinlagring. Det finns såklart även fler saker att ta hänsyn, men dessa fem parametrar är de som står för störst påverkan.

Korrekt temperatur

Att lagra sitt vin i korrekt temperatur är en viktig faktor för att vinet ska utvecklas rätt. Begreppet korrekt temperatur innefattar inte bara att temperaturen ska vara på rätt nivå, utan även att den ska vara konstant. En temperatur som fluktuerar (t.ex. i ett förråd utomhus eller dåligt isolerad källare) är dåligt både för vinet och korken, varvid en grundförutsättning är att du vill ha samma temperatur året om där du lagrar vin.

Vad gäller temperaturnivån så är 12 grader en temperatur där vinet mår bra. Några grader över under kommer inte förstöra vinet, utan det viktigaste är att man håller sig inom ett span på 10-14 grader och att temperaturen håller sig konstant.

Till skillnad från vad många tror så ska faktiska alla typer av vin lagras i samma temperatur. Dvs rött och vitt lagras i samma temperatur, även om rekommenderad serveringstemperatur skiljer sig åt markant. Ett rött vin får du alltså plocka fram betydligt tidigare, medan ett vitt vin ibland behöver läggas in i kylskåpet innan det dricks.

Vad är det då som händer om man lagrar vin i fel temperatur? För hög temperatur är det som är mest skadligt, då det skapas kemiska processer som påverkar vinets smak. För låga temperaturer kan även det skapa smakproblem, men kommer i huvudsak orsaka att mognadsprocessen avstannar.

Luftfuktighet

Luftfuktigheten i lagringsmiljön påverkar egentligen inte själva vinet, utan snarare korken och etiketten. För hög luftfuktighet är i sig inte skadligt för vinet, men vinets etiketter förstörs av detta, vilket både är tråkigt och opraktiskt. För låg luftfuktighet gör att vinet torkar ut, vilket gör att luft kommer i kontakt med vinet och sätter igång en oxideringsprocess. För att hindra detta bör luftfuktigheten ligga runt 75%.

Just fuktighet är också anledningen till att man bör förvara sina flaskor liggande. Då kommer nämligen korken i kontakt med vätskan på insidan, vilket gör att den löper mindre risk att torka ut.

Detta är grunderna för vinlagring. Om vi skulle välja de faktorer som vi tycker är viktigast så blir det temperatur och ljus.

I vanlig ordning så gäller det såklart i praktiken att hitta en lösning som är både praktisk och lagringsvänlig. Du kanske inte vill gå för långt för att hämta dina viner t.ex. eller att du har ett rum som känns säkrare än ett annat, och då gäller det att kompromissa och vara kreativ.

Vibrationer

Även vibrationer påverkar mognadsprocessen negativt. Vibrationer kan faktiskt användas för att påskynda mognadsprocessen, men det leder ofta till en försämring av kvaliteten på vinet. I en lagringsmiljö är det därför något man definitivt vill undvika.

Ljus

Precis som vi människor så påverkas vin av ultraviolett ljus. Det är dessa ljusstrålar som får vindruvorna att mogna när de växer på vinrankorna, och effekten blir densamma när de har förädlats till vin. Följden blir att vinet mognar för snabbt och okontrollerat, och vinet tappar sin balans. Lösningen på problemet är att förvara sina viner i en helt ljusfri miljö, eller med en glasdörr som har UV-skydd.

Lukt

Lukt i förbindelse med vinflaskor gör att även vinet kan ta åt sig av den kringliggande luften. Vanligtvis är det väldigt svårt för lukt att tränga in genom flaskans glasvägg, men genom korken går det lättare, särskilt i samband med att korken har blivit uttorkad på grund av för låg fuktighet eller temperatur. Vinet kan då påverkas av denna lukt, där problemet givetvis blir större ju fränare själva lukten är.

Grundregeln är givetvis att inte förvara ditt vin nära något som luktar mycket. Om din vinkyl eller vinkällare är utrustad med ett kolfilter så får du ett extra skydd och konstant luftrening så att du kan säkerställa en luktfri miljö.